θεοτοκάριον


θεοτοκάριον
Λειτουργικό βιβλίο της Ανατ. Ορθόδοξης Εκκλησίας. Περιέχει ύμνους για τη Θεοτόκο γραμμένους από 22 υμνογράφους.
* * *
το (Μ θεοτοκάριον)
λειτουργικό βιβλίο που περιέχει πενήντα έξι κανόνες προς τιμήν τής θεοτόκου.
[ΕΤΥΜΟΛ. < θεοτόκος + -άριον (πρβλ. βιβλι-άριον, ερμ-άριον)].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • АФОН — [Св. Гора; греч. ̀ρδβλθυοτεΑθως, ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος], крупнейшее в мире средоточие правосл. монашества, расположенное в Греции на п ове Айон Орос (Св. Гора, Афонский п ов). Находится под церковной юрисдикцией К польского Патриархата.… …   Православная энциклопедия

  • БОГОРОДИЧНИК — прп. Никодима Святогорца. Титульный лист. Волос, 1991 Богородичник прп. Никодима Святогорца. Титульный лист. Волос, 1991 [греч. Θεοτοκάριον], гимнографическая книга, содержащая каноны в честь Пресв. Богородицы. Формирование Б. как особого типа… …   Православная энциклопедия

  • АКАФИСТ — [греч. ὕμνος ἀκάθιστος гимн, при пении к рого не сидят; церковнослав. ]. 1. Хвалебно догматическое песнопение ко Пресв. Богородице (4 го плагального, т. е. 8 го, гласа) (далее А. Богородице); в поздневизант. время стало называться «икосы» (οἶκοι) …   Православная энциклопедия

  • θεο- — (AM θεο ) πρώτο συνθετικό πολλών λέξεων τής ελληνικής που έχουν την έννοια ότι αυτό που δηλώνεται από το δεύτερο συνθετικό γίνεται από τον θεό (ή τους θεούς) ή για χάρη τού θεού ή έχει ως αντικείμενο τον θεό («θεόδμητος», «θεοσεβής», «θεόφρων»)… …   Dictionary of Greek

  • Αγάπιος — I Όνομα λογίων και φιλοσόφων. 1. Αιρετικός, μαθητής του Μάνητα (3ος αι. μ.Χ.). Σύμφωνα με τον Φώτιο, έγραψε δύο έργα όπου εξέθετε μανιχαϊκές δοξασίες. 2. O Αλεξανδρεύς (5ος αι. μ.Χ.). Γιατρός και λόγιος από την Αλεξάνδρεια. Δίδαξε ιατρική στην… …   Dictionary of Greek

  • АНАСТАСИЙ КВЕСТОР — [греч. Κυέστωρ, Κοαίστωρ], по прозвищу Заика [ὁ Τραυλός], визант. писатель, гимнограф и мелод. В правление имп. Льва VI Мудрого (886 912) занимал в К поле должность квестора (придворного юриста), что известно из письма, к рое он написал в 907 г.… …   Православная энциклопедия

  • АФАНАСИЙ I — (ок. 1235, Адрианополь ок. 1315, К поль), свт. (пам. 24 окт. и в Соборе Афонских святых, пам. греч. 28 окт.), Патриарх К польский (14 окт. 1289 16 окт. 1293, 23 июня 1303 сент. 1309). Род. в семье благочестивых родителей Георгия и Евфросинии. При …   Православная энциклопедия

  • ИЛИЯ ЭКДИК — (XI в.), визант. автор аскетических сочинений. О жизни И. Э. ничего не известно. Согласно рукописной традиции, он носил титул экдика (церковного судьи) К польского Патриархата, был пресвитером и монахом (Disdier. 1932. P. 41). Его соч.… …   Православная энциклопедия


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.